การขอใช้ห้องประชุม สสอ. นาทวีวิธีจอง
โดยการแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างนี้
แล้วใส่วัน/เดือน/ปี เวลา และชื่อผู้ขอใช้ห้องประชุม แล้วกดปุ่มเผยแพร่

1 ความคิดเห็น:

  1. ทดสอบจองห้องประชุม
    วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 59 เวลา 08.30 น - 16.30 น. ชื่อ นาย ก.

    ตอบลบ