รพ สต. วังไทร


นางอรวรรณ เทพรักษ์
 ผอ.รพ.สต. วังไทรตั้งอยู่ที่ รพ.สต. วังไทร หมู่ที่ 6 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 6285 0155