รพ สต. ปลักหนู


นายคมสันติ์ ปิ่นแก้ว 
ผอ.รพ.สต. ปลักหนู


ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ปลักหนู หมู่ที่ 1 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 0 7459 6675