รพ สต. บ้านป็อง


 นายประดับ อ่อนจีน 

รก.ผอ.รพ.สต. บ้านป็อง


ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. บ้านป๋อง หมู่ที่ 2 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 7286 7220