รพ สต. วังใหญ่


นางประไพ สุขใส
 ผอ. รพ. สต. วังใหญ่
ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. วังใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

โทร 08 7290 5833