รพ สต. เกาะจง

นายทวี เชื้อขำ
รก.ผอ.รพ.สต. เกาะจงตั้งอยู่ที่ รพ.สต. เกาะจง หมู่ที่ 10 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 9879 9966