รพ. สต. ท่าประดู่


นางประภา วรรณบูลย์
รก.ผอ.รพ.สต.ท่าประดู่


ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ท่าประดู่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 7296 6551