รพ สต. บ้านเก่านางประดับ ล่าเม๊าะ 
ผอ.รพ.สต. บ้านเก่า
ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. บ้านเก่าหมู่ที่ 5 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 9294 0309