หน่วยปฐมภูมิ (PCU)


นางอุรัตน์ อัตนะ 
ผอ. หน่วยปฐมภูมิ (PCU)ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 0 7437 3065