รพ. สต. ทุ่งข่า


นางสุนทรี นุ้ยแอ
รก.ผอ.รพ.สต.ทุ่งข่า

ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ทุ่งข่า หมู่ที่ 8 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 6292 9516