รพ สต. ลำพด


 นายสมพล สุวรรณรัตน์ 
ผอ.รพ.สต. ลำพด
ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ลำพด หมู่ที่ 3 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 6296 1815