รพ สต. บ้านทุ่ง

 นายทุม ไชยมิตร 
ผอ.รพ.สต. บ้านทุ่ง

ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. บ้านทุ่ง หมู่ที่ 7 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 0 7437 2789