รพ สต. วังบวบนายสำนึก ช่วยประสม 
รก.ผอ.รพ.สต. วังบวบตั้งอยู่ที่ รพ.สต. วังบวบ หมู่ที่ 4 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 6299 7545