รพ สต. ลำชิง


 น.ส.นัทชญา ตั่นหุ้ย 
ผอ.รพ.สต. ลำชิง
ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ลำซิง หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 0 7437 1354