รพ สต. ทับช้าง


 นายภานุมาศ สุขขัง
ผอ.รพ.สต. ทับช้างตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ทับช้าง หมู่ที่ 1 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร 08 6291 6479